Oferta

Nasz zespół

Zespół ECOSIDE tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak i tworzeniu dokumentacji środowiskowych. Dzięki temu do każdej inwestycji podchodzimy w dwójnasób – mogąc wspomóc Państwa zarówno od strony merytorycznej na etapie tworzenia dokumentacji, a także doradzając i przeprowadzając Państwa przez etap postępowania administracyjnego.

Bogata wiedza, którą dysponujemy pochodzi z doświadczenia nabytego w wyniku pracy w instytucjach administracji publicznej sektora ochrony środowiska, jak i w firmach prywatnych z branży budowlanej, projektowej i konsultingowej. Również wiedzę, którą zdobyliśmy podczas studiów kierunkowych ciągle poszerzamy uczestnicząc w szeregu szkoleń i studiów podyplomowych, dbając o ciągły rozwój. Dokładamy wszelkich starań aby pozostawać na bieżąco w sferze technicznej, jak i prawnej. Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami z zakresu m.in. ochrony przyrody, ochrony ppoż. i BHP.
Dzięki temu dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu ochrony środowiska w tym z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Tak wyszkolona kadra gwarantuje sprawne przejście przez procedury ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, ocen oddziaływania na obszary Natura 2000, a także gwarantuje szybkie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i zezwoleń z branży odpadowej.

Oceny oddziaływania na środowisko

Pozwolenia wodnoprawne

Oceny oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami