Audyty środowiskowe i outsourcing

AUDYTY ŚRODOWISKOWE I OUTSOURCING

Mnogość i zmienność przepisów prawa związanych z ochroną środowiska może budzić wątpliwości przedsiębiorców co do zgodności rozwiązań zastosowanych w firmach z odpowiednimi regulacjami środowiskowymi.
Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom polskich firm oferujemy opcję przeprowadzenia audytu środowiskowego oraz usługę outsourcingu środowiskowego.

Audyty

ECO SIDE oferuje audyty środowiskowe pod kątem zgodności z prawem dot. gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami i emisji do powietrza. Usługa obejmuje oględziny zakładu, sprawdzenie dokumentacji firmy, ocenę rozwiązań technologicznych wprowadzonych w zakładzie pod kątem ochrony środowiska oraz przygotowanie wniosków końcowych wskazujących na ewentualne nieprawidłowości oraz ich konsekwencje administracyjne.
Na podstawie stworzonego audytu środowiskowego ECO SIDE oferuje również opracowanie kompleksowego programu naprawczego.

Outsourcing

ECO SIDE oferuje stały outsourcing środowiskowy, w skład którego wchodzą nadzór prawny nad obowiązkami firmy i doradztwo w kwestiach prawnych dotyczących ochrony środowiska, pomoc w przygotowaniach do kontroli, reprezentowanie klientów przed organami ochrony środowiska oraz pomoc we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.
Jest to bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie dla realizowania obowiązków środowiskowych w firmie.