Karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty OOŚ

KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA I RAPORTY OOŚ

ECO SIDE na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przygotuje dla Państwa kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w zależności od potrzeb planowanego przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
Karta informacyjna przedsięwzięcia jest podstawowym dokumentem opisującym najważniejsze elementy planowanej inwestycji. Uwzględnia ona między innymi rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, planowane do wdrożenia technologie, a także rozwiązania chroniące środowisko.  Sporządzana jest dla tzw. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport oceny oddziaływania na środowisko (Raport OOŚ)
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem, który w sposób wielokryterialny pozwala na ustalenie rodzajów oddziaływań oraz ich skali i zasięgu. Raport wymagany jest w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz fakultatywnie dla pozostałych przedsięwzięć, o ile organ administracji właściwy do wydania decyzji stwierdzi konieczność jego przygotowania.

Raport oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
Dzięki szerokiej wiedzy specjalistów firma ECO SIDE oferuje również opracowanie KIP-u lub raportu OOŚ dla przedsięwzięć niewymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z racji położenia w granicach obszaru Natura 2000 lub jego sąsiedztwie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Masz wątpliwości czy planowana inwestycja będzie wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Skontaktuj się z nami! Dokładnie przeanalizujemy problem i wskażemy najbardziej racjonalne rozwiązanie.

Wszyscy dotychczasowi Klienci są bardzo zadowoleni ze współpracy z nami!

Firma ECO SIDE podczas współpracy wykazuje się profesjonalizmem i terminowością.
Dokumentacja opracowana przez zespół ECO SIDE s.c. została wykonana zgodnie ze wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Na podstawie opracowanego KIP-u nasza spółka uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.