Wnioski o pozwolenia wodnoprawne i operaty wodnoprawne

WNIOSKI, ZGŁOSZENIA, OPERATY WODNOPRAWNE

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu opracowywania wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W zakres naszych usług wchodzą: opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami, pozyskanie niezbędnych do złożenia wniosku dokumentów, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i reprezentowanie wnioskodawcy przed organami Wód Polskich podczas procesu administracyjnego.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy wymagane?

Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego definiuje ustawa Prawo Wodne. Wskazuje ona, że do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należą:
– pobór wód podziemnych,
– budowa/ przebudowa/ likwidacja rowów wodnych,
– odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji,
– budowa stawu,
– odwadnianie wykopów budowalnych,
– odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
– oraz wszystkie inne przedsięwzięcia powodujące zmianę stosunków wodnych.

Masz wątpliwości czy zaplanowana przez Ciebie inwestycja będzie wymagać pozwolenia wodnoprawnego?
Skontaktuj się z nami!
Dokładnie przeanalizujemy problem i wskażemy najbardziej racjonalne rozwiązanie.

Nasza doświadczona kadra opracowuje dokumentację w oparciu o analizę przypadku, podchodząc do każdej dokumentacji indywidualnie. Dzięki temu gwarantujemy Państwu dokumentację najlepszej jakości, wykonaną w terminie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa!

Dokumentacja przygotowana rzetelnie i terminowo!
Usługa wykonana zgodnie z wymogami prawa oraz kompletnie z punktu widzenia celu, któremu miała służyć.