Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Dysponujemy kadrą z bogatym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Oferujemy szkolenia otwarte w sektorze gospodarki odpadami, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania. Jeżeli poszukują Państwo szkoleń dostosowanych do specyfiki Państwa działalności, oferujemy szkolenia zamknięte z zakresu ochrony środowiska w konkretnym przedsiębiorstwie na terenie całej Polski.


Inwestorom, deweloperom, architektom oraz jednostkom samorządów terytorialnych proponujemy prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych i dendrologicznych na terenie całego kraju . W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z różnych dziedzin przyrodniczych, dzięki którym oferowana przez nas dokumentacja będzie przygotowana rzetelnie i kompleksowo. Inwentaryzacje opracowywane są na podstawie szczegółowych badań terenowych z wykorzystaniem technik lokalizacyjnych i mapowania.


Świadczymy usługi doradztwa środowiskowego dla przedsiębiorców, projektantów oraz klientów indywidualnych. Prowadzimy audyty środowiskowe firm, w ramach których oceniamy prowadzoną działalność pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a dzięki doświadczeniu proponujemy skuteczne rozwiązania pozwalające prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto oferujemy kompleksową opiekę w zakresie organizacji i procesów służących ochronie środowiska wdrożonych w przedsiębiorstwie. Oferujemy prowadzenie i nadzór w systemie BDO oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań.


Specjalizujemy się w opracowaniach z dziedziny ochrony środowiska. W naszej ofercie znajdują się wnioski z zakresu gospodarki odpadami (zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie), operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięć i raporty oddziaływania na środowisko, wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowane itp. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy kompleksowe przygotowanie dokumentacji, reprezentację Państwa w odpowiednim organie oraz wsparcie w postępowaniach administracyjnych.