Gospodarka odpadami

Szkolenie to kierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpocząć lub prowadzących działalnością związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem czy zbieraniem odpadów. Podczas szkolenia poruszone zostaną zarówno aspekty prawne tego typu działalności, jak i wymogi ochrony środowiska, a także wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Szkolenie to kierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, które wiązało się będzie z koniecznością wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych aspektów ustawy OOŚ oraz jej wpływu na proces przygotowania inwestycji budowlanej.
Ogólny program szkolenia:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Szkolenie to kierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, które wiązało się będzie z koniecznością wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych aspektów ustawy OOŚ oraz jej wpływu na proces przygotowania inwestycji budowlanej.