Zespół ECOSIDE tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak i tworzeniu dokumentacji środowiskowej.
Dzięki temu do każdej inwestycji podchodzimy w dwójnasób – mogąc wspomóc Państwa zarówno od strony technicznej na etapie tworzenia dokumentacji, jak i doradzając i przeprowadzając Państwa przez etap postępowania administracyjnego.

Bogata wiedza, którą dysponują nasi pracownicy ma źródła w wielu instytucjach zarówno administracji rządowej, jak i w firmach prywatnych. Są to m.in.:

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi,
– Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi,
– Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi,
– Spalski Park Krajobrazowy,

a także w firmach z branży budowlanej, projektowej i konsultingowej.

Dzięki temu dysponujemy wiedzą z zakresu przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami z zakresu ochrony ppoż. i BHP.


Nasz zespół

Grzegorz Socha

Oceny oddziaływania na środowisko

Katarzyna Robak

Odpady
Pozwolenia

Klaudia Wróbel

Oceny oddziaływania na środowisko

Agnieszka Felde

Operaty wodnoprawne